inspirerend ontwerpersatelier groene schoolpleinen

Binnen het project Werkplaats Groene Schoolpleinen is woensdag 12 april een ontwerpersatelier gehouden. De ontwerpers van de 5 deelnemende schoolpleinen hebben hun eerste ontwerp-ideeën met elkaar gedeeld. Verder stond het aspect water dik op de agenda van deze ochtend: Dimitri van Dam van het waterschap Vallei en Veluwe verzorgde een presentatie over de klimaatverandering in onze regio. Gezamenlijk werd besproken welke maatregelen de scholen in de vergroening van hun schoolpleinen kunnen nemen om het plein klimaatbestendig te maken. Dit was niet alleen inspirerend voor de ontwerpers maar ook voor het waterschap. Haar doel is om de zichtbaarheid van water op schoolpleinen te vergroten en daarmee ook het bewustzijn van leerlingen en ouders over dit onderwerp.

Het Groene Huis is de thuisbasis van de Werkplaats Groene Schoolpleinen en was opnieuw een fijne omgeving voor dit atelier. En natuurlijk stond er ook een praktijk-gedeelte op het programma op de natuurspeelplaats op het landgoed Schothorst!