STARTHULP_compact voor een groen schoolplein

de weg naar een duurzaam groen schoolplein vraagt een lange adem. Met een goede basis aan het begin van het traject kan jullie school echter daarvoor zorgen dat het traject makkelijker doorlopen kan worden. Deze solide basis is het resultaat van STARTHULP_compact, een traject dat ik heb ontworpen voor scholen voor die het traject binnen de Werkplaats Groene Schoolpleinen te omvangrijk vinden.

 

wat is het idee?

met STARTHULP_compact neem ik scholen aan de hand die behoefte hebben aan ondersteuning om het proces op gang te brengen. Het doel is dat jouw school hierdoor grip krijgt op jullie situatie: WIE zijn wij, WAT willen wij en HOE komen we daar?

Voor wie?

Jouw school ‘is met een groen schoolplein bezig’. Misschien ben jij met je enthousiasme nog alleen, wellicht is er al een grote groep, wellicht zijn jullie al een tijdje bezig of hebben jullie net gehoord van de provinciale regeling en is dat de aanleiding om stappen te nemen….

Jouw school heeft iig een (beginnende) droom van een groen schoolplein en heeft behoefte aan wat ondersteuning om het proces op gang te brengen.

Wat is het doel?

Jouw school krijgt grip op de situatie waarin jullie je bevinden: WIE zijn wij, WAT willen wij en HOE komen we daar?

Wat krijg je?

Het resultaat van het traject STARTHULP_compact is een ‘vertrekdocument’ voor het project groen schoolplein. Daarin is opgenomen wie de initiatiefnemers zijn van het groene schoolplein en welke rol zij in het project (willen) innemen, in welk fysieke maar ook sociale omgeving zich het project bevindt, wat de gedeelde visie is voor het nieuwe schoolplein en een stappenplan met tijdlijn voor de vergroening van het schoolplein. Aan het einde van het traject heeft je school een ‘plan van aanpak’ en kan b.v. naar een ontwerper stappen die jullie droom vertaald in een ontwerp.

Hoe komen we daar?

Het traject bestaat uit een intakegesprek met initiatiefnemer(s) en directie en drie sessies van ca 2 uur met het kernteam schoolplein. Voor de sessies is voorbereiding gevraagd van de deelnemers. Afhankelijk van de voorkeur van de school kan het hele traject in 2 tot 4 weken worden doorlopen.

Wat is de investering?

Naast de tijd die het kernteam groen schoolplein investeert, kost het traject 980 EUR incl btw. Een solide basis voor een groen schoolplein traject is echter een goede investering: de weg naar een duurzaam groen schoolplein vraagt een lange adem en is een stuk makkelijker als je in het begin bewust wordt wat je droom is, waarom je dit wilt en wat je mogelijkheden zijn. Er zijn op dit moment meerdere regelingen waardoor je de kosten voor de STARTHULP_compact kan dekken. Ik adviseer jullie school graag vrijblijvend hierover.

wil je meer weten?

Neem dan contact op! Ik kom graag een keer langs op jullie school voor een vrijblijvend gesprek!