Werkplaats Groene Schoolpleinen

Heeft jouw school al een schoolplein dat de kinderen uitdaagt tot veelzijdig bewegen, creatief buitenspelen en eindeloos ontdekken?

Waarom?

Een groen schoolplein heeft een positieve invloed op de gezondheid door het buiten spelen en de aanwezigheid van groen. Uit onderzoek blijkt ook dat schoolprestaties verbeteren. Nog enkele voordelen op een rij:

 • alle kinderen vinden een plek om te spelen
 • de stress en het pestgedrag wordt verminderd
 • obesitas wordt teruggedrongen
 • kinderen EN leerkrachten worden meer betrokken bij hun leeromgeving

Voor wie?

De Werkplaats Groene Schoolpleinen richt zich op leerkrachten, directie én ouders van Amersfoortse basisscholen met een wens naar een groen schoolplein.

In de tweede aflevering van de werkplaats in 2018 waren er twee trajecten mogelijk voor scholen: een intensief traject (StartHulp) en een minder intensief traject (de Groene plein community).

De werkplaats is daarom voor scholen die al in het proces van een groen schoolplein zitten even interessant als voor scholen waar het groene schoolplein nog maar een pril idee is.

Wat doen we?

We begeleiden in deze werkplaats scholen in een individueel maatwerktraject naar een natuurrijk, avontuurlijk en uitdagend groen schoolplein. In die begeleiding zetten we onze expertise over kindvriendelijke buitenruimten, ervaring met groepsprocessen én ons netwerk in. We helpen op weg, jagen aan -en remmen af; we luisteren naar ideeën, wensen én twijfels; we dromen mee -en zetten weer op de grond; we geven gevraagd én ongevraagd advies over inhoud en proces; we laten zien hoe kinderen, collega’s, ouders, buurt & stad(huis) te betrekken zijn bij het vergroeningsproces.

Wat kan je verwachten?

We schuiven aan bij overleggen van de projectgroep of pleincommissie. Hierbij ondersteunen we de school bij de volgende onderwerpen:

 • vergroten draagvlak voor het groene schoolplein en versterken participatie van ouders en kinderen
 • opstellen van een gedegen, concreet en realiseerbaar Programma van Wensen en communiceren van dat programma naar de ontwerper
 • visualisatie van het programma d.m.v. een schetsontwerp van een ervaren ‘Springzaad – ontwerper’
 • opstellen van een begroting en een beheerplan
 • voorbereiding en begeleiding van de eerste werkdag

We organiseren werkplaatsbijeenkomsten waarbij naast inspiratie en uitwisseling tussen de scholen ook het opdoen van kennis centraal staan over belangrijke onderwerpen zoals ontwerp, klimaatbestendigheid, beheer en onderhoud en veiligheid.

De bijeenkomsten vinden plaats in Het Groene Huis (CNME Landgoed Schothorst) of op een school(plein) in Amersfoort. Tijdens één van die bijeenkomsten gaan we op excursie langs een aantal groene schoolpleinen in Amersfoort.

We onderhouden contacten tussen de scholen en de gemeente om processen te stroomlijnen, bijvoorbeeld bij het verkrijgen van materialen (boomstammen, houtsnippers) of informatie over de ligging van kabels en leidingen.

Verder maken we gebruik van de kennis van het waterschap om het schoolplein niet alleen groen, maar ook klimaatrobust te maken. Het waterschap kan ook een rol spelen in de ondersteuning van de realisatie van het schoolplein.

In overleg kan een school ook aanvullend gebruik maken van onze expertise en kunnen wij ook contact leggen met andere dienstverleners in ons netwerk, denk hierbij aan:

 • materiaal en gereedschap, professionele hulp in de uitvoering
 • groepsvorming en intensieve procesbegeleiding
 • een actieve rol in de uitvoering en bevordering van participatie
 • de keuring van de speeltoestellen

Wanneer? 

De derde aflevering van de werkplaats in Amersfoort is op 18 april 2019 van start gegaan met de eerste werkplaatsbijeenkomst .

Als jouw school interesse heeft om deel te nemen aan het StartHulp traject of de uitnodigingen te ontvangen voor de werkplaatsbijeenkomsten neem dan contact op met ons!

 

Wat kost het?

Deelname aan de StartHulp kost -per school- €2.499,- (incl. BTW). Dat is minder dan de helft van de totale deelname kosten; Gemeente Amersfoort financiert de rest. Om er samen een geslaagd project van te maken is bovendien een tijdsinvestering van leerkrachten / directie vereist. We adviseren graag over deze benodigde tijdsinzet.

Investering Groene plein-community
Dankzij financiële steun van Gemeente Amersfoort en de Provincie Utrecht is de deelname aan de Groene pleincommunity gratis, maar is een bijdrage van de scholen uiteraard welkom. Dit kan op verschillende manieren: je kan b.v. als school je ervaringen delen of je plein en gebouw ter beschikking stellen voor een werkplaatsbijeenkomst.

 

Wil je meer weten?

Ben je geïnteresseerd in de Werkplaats Groene Schoolpleinen en wil je hierover meer weten? Bel dan met contactpersoon Fabian Brökelmann 06 48 65 80 98 of stuur een e-mail naar info@samenwerkstad.nl. We komen graag vrijblijvend langs om het project voor te stellen en samen te kijken wat de werkplaats kan betekenen voor jouw school.

download hier de flyer voor de Werkplaats Groene Schoolpleinen