Werkplaats Groene Schoolpleinen

Heeft jouw school al een schoolplein dat de kinderen uitdaagt tot veelzijdig bewegen, creatief buitenspelen en eindeloos ontdekken?

Waarom?

Een groen schoolplein heeft een positieve invloed op de gezondheid door het buiten spelen en de aanwezigheid van groen. Uit onderzoek blijkt ook dat schoolprestaties verbeteren. Nog enkele voordelen op een rij:

  • alle kinderen vinden een plek om te spelen
  • de stress en het pestgedrag wordt verminderd
  • obesitas wordt teruggedrongen
  • kinderen EN leerkrachten worden meer betrokken bij hun leeromgeving

Voor wie?

De Werkplaats Groene Schoolpleinen richt zich op leerkrachten, directie én ouders van Amersfoortse basisscholen met een wens naar een groen schoolplein of vragen over hun bestaand groen schoolplein.

De werkplaats is voor scholen die al in het proces van een groen schoolplein zitten even interessant als voor scholen waar het groene schoolplein nog maar een pril idee is.

Wat doen we?

De activiteiten van de werkplaats vallen onder twee categorieën:

  1. de ondersteuning van individuele scholen op hun weg naar een groen schoolplein
  2. het bevorderen van de gemeenschap van Amersfoortse scholen met een groen schoolplein

1. In het zogenoemde StartHulp traject begeleiden we scholen in een individueel maatwerktraject naar een natuurrijk, avontuurlijk en uitdagend groen schoolplein. In die begeleiding zetten we onze expertise over kindvriendelijke buitenruimten, ervaring met groepsprocessen én ons netwerk in. We helpen op weg, jagen aan -en remmen af; we luisteren naar ideeën, wensen én twijfels; we dromen mee -en zetten weer op de grond; we geven gevraagd én ongevraagd advies over inhoud en proces; we laten zien hoe kinderen, collega’s, ouders, buurt & stad(huis) te betrekken zijn bij het vergroeningsproces. Voor scholen die het StartHulp traject te omvangrijk vinden maar toch ondersteuning nodig hebben biedt Samenwerkstad het StartHulp_compact traject aan.

2. voor alle geïnteresseerde scholen organiseren we bijeenkomsten waarbij naast inspiratie en uitwisseling tussen de scholen ook het opdoen van kennis centraal staan over belangrijke onderwerpen zoals ontwerp, klimaatbestendigheid, beheer en onderhoud en veiligheid.

De bijeenkomsten vinden plaats in Het Groene Huis (CNME Landgoed Schothorst) of op een school(plein) in Amersfoort. Soms gaan we ook op excursie en dan langs een aantal groene schoolpleinen in Amersfoort.

We onderhouden contacten tussen de scholen en de gemeente om processen te stroomlijnen, bijvoorbeeld bij het verkrijgen van materialen (boomstammen, houtsnippers) of informatie over de ligging van kabels en leidingen.

Verder maken we gebruik van de kennis van het waterschap om het schoolplein niet alleen groen, maar ook klimaatrobuust te maken. Het waterschap kan ook een rol spelen in de ondersteuning van de realisatie van het schoolplein.

In overleg kan een school ook aanvullend gebruik maken van onze expertise en kunnen wij ook contact leggen met andere dienstverleners in ons netwerk, denk hierbij aan:

  • materiaal en gereedschap, professionele hulp in de uitvoering
  • groepsvorming en intensieve procesbegeleiding
  • een actieve rol in de uitvoering en bevordering van participatie
  • de keuring van de speeltoestellen

Wanneer? 

De werkplaats is voor het eerst in het schooljaar 2016/2017 gehouden. De inmiddels zesde editie van de werkplaats in Amersfoort is in september 2022 van start gegaan en zal in de zomer 2024 worden afgerond.

Er staan tijdens deze editie geen bijeenkomsten meer gepland. Als jouw school interesse heeft om deel te nemen aan het StartHulp traject of de uitnodigingen te ontvangen voor de bijeenkomsten neem dan contact op met ons!

Wat kost het?

Bijeenkomsten
Dankzij financiële steun van Gemeente Amersfoort en de Provincie Utrecht is de deelname aan de bijeenkomsten gratis. Een bijdrage vanuit de scholen – denk aan het delen van jouw ervaringen of het ter beschikking stellen van je school ruimte voor een van de bijeenkomsten is uiteraard welkom!

De deelname aan de StartHulp was in het verleden deels gesubsidieerd door de gemeente Amersfoort. Op dit moment moeten de kosten echter geheel door de school worden gedragen. Bij interesse maken we graag na het in kaart brengen van de vraag in een vrijblijvend gesprek een offerte op maat. Om er samen een geslaagd project van te maken is bovendien een tijdsinvestering van leerkrachten / directie vereist. We adviseren graag over deze benodigde tijdsinzet.

Wil je meer weten?

Ben je geïnteresseerd in de Werkplaats Groene Schoolpleinen en wil je hierover meer weten? Neem dan contact op met een van de werkplaats coördinatoren Claire Giesen (033GROEN) via post@033groen.nl of Fabian Brökelmann (Samenwerkstad) via info@samenwerkstad.nl. We komen graag vrijblijvend langs om het project voor te stellen en samen te kijken wat de werkplaats kan betekenen voor jouw school.

download hier de flyer voor de Werkplaats Groene Schoolpleinen

download hier het factsheet BEHEER en ONDERHOUD groen schoolplein

download hier het factsheet FINANCIERING groen schoolplein