BUURTPROJECTEN

Amelie_1Steeds vaker worden burgers actief in en voor hun leefomgeving. Samenwerkstad begeleidt initiatieven

– met kennis op het gebied van fysieke leefomgeving

– in het proces als initiator en aanjager

Deze ontwikkeling komt aan de ene kant vanuit een overheid die zich steeds meer terugtrekt. Dat heeft economische redenen, maar ook ideële: de burger kan op bepaalde aspecten best voor zich zelf zorgen, in een optimaal geval is dat ook effectiever en met een beter resultaat dan dat dit centraal verzorgd wordt. Aan de andere kant wil de burger ook steeds meer zelf bepalen en zelf doen. De participatiemaatschappij staat synoniem met de emancipatie van de burger. Mensen halen er veel voldoening uit om dingen zelf en samen met buurtgenoten te regelen. Ze voelen de sociale meerwaarde die in dit proces ontstaat.

Een probleem hierbij is dat de snelheid van deze ontwikkeling ongewend is voor de burgers. Ze kunnen de nieuwe rol vaak niet nemen ook willen ze dat wel. Het resultaat is dat burgerinitiatieven soms stuk lopen. Ook zijn er buurten waar de burgers niet eens zo zelfkrachtig zijn dat ze het initiatief kunnen nemen.

Samenwerkstad biedt hier een oplossing: we begeleiden initatiefgroepen op het gebied van fysieke leefomgeving met kennis en kunde, maar ook door het sturen van het proces. Als externe begeleider helpt Samenwerkstad om de grote lijnen niet uit de ogen te verliezen. Een groep heeft vaak voldoende zelfkracht om hun doel te bereiken. Echter moet de zelfkracht van de individuele leden vaak naar boven gebracht worden en een groepsdynamiek zo geactiveerd worden dat het doel uiteindelijk ook bereikt wordt.

Samenwerkstad creëert draagvlak, helpt om het gezamenlijke doel duidelijk te krijgen en jaagt het proces aan. Het resultaat kan heel uiteenlopend zijn: een buurtplek, een (gedeeld) buurtauto, een buurtvereniging etc.

De financiering van een buurtproject / de rol van Samenwerkstad kan op verschillende manieren gerealiseerd worden. Als er niet één vast budget / opdrachtgever is kan vaak de samenwerking van verschillende belanghebbenden de oplossing zijn. Samenwerkstad helpt graag mee om de begroting van het project op te stellen en rond te krijgen. Neem contact op voor meer informatie en een vrijblijvende offerte!

Voorbeelden: