Verkeerstuin, Wagenwerkplaats Amersfoort

Verkeerstuin Amersfoort – ondernemen met vrijwilligers

De Verkeerstuin op de Wagenwerkplaats is een initiatief van de Speeltuinvereniging Wagenspeelplaats. Deze vereniging wist door de enthousiaste inzet van weinige trekkers en de hulp van veel vrijwilligers in 2 jaar tijd een buurtvoorziening op te richten die steeds meer bekend en geliefd is ook buiten de aan de Wagenwerkplaats aangrenzende wijk Soesterkwartier.

verkeerstuin

Fabian Brökelmann is sinds eind 2011 betrokken bij de Verkeerstuin  en zijn bijdrage bestond tot 2015 vooral in de coördinatie van de ca. 90 vrijwilligers. Begin 2013 concludeerde het bestuur van de vereniging dat de buurtvoorziening over haar capaciteiten heen is gegroeid en neemt Samenwerkstad het voortouw bij het oprichten van een ondernemende tak van de Verkeerstuin. In het begin dromen wij van de ‘Wijkonderneming Wagenwerkplaats (WoW)’, later wordt dit het Ondernemerscooperatief Verkeerstuin U.A. Deze sociale onderneming is gebaseerd op een business model dat een publiek gedeelte (de vereniging) kent naast een privaat gedeelte (de onderneming). Doel van de onderneming is om de activiteiten van de vereniging ook in de toekomst te kunnen voortzetten en zowel producten met sociale waarde als ook producten met economische waarde aan te bieden.

lees hier meer over het Ondernemerscooperatief