Pauzeactiviteiten op basisscholen Soesterkwartier

Samenwerkstad is gevraagd om pauzeactiviteiten te organiseren op de drie basisscholen in het Soesterkwartier in Amersfoort. Dit als binnen-schoolse aanvulling van de buitenschoolse activiteiten die Samenwerkstad op de Wagenspeelplaats organiseert. Bij de pauzeactiviteiten staat de (laagdrempelige) natuurervaring centraal. Op basisschool de Kubus en het Anker hebben de eerste activiteiten al plaatsgevonden, op basisschool de Magneet staan deze in de planning.