testimonials

wat anderen over Samenwerkstad zeggen:

  • Vincent Dekker, directeur ASV Dalton school, Amersfoort 23 mei 2014:
    ‘Fabian Brökelmann – Voortrekker met Passie’

‘De Amersfoortse School Vereniging (ASV) heeft in de periode mei 2013 – mei 2014 haar buitenspeelplaats omgebouwd tot een Natuurtuin.

Leerkrachten, ouders en kinderen hebben in deze periode keihard gewerkt om van een fantasieloze speelplaats met veel steen te komen tot een speel- en ontdekplek waar kinderen naar hartenlust kunnen klauteren, bouwen, grenzen ontdekken en verleggen en kennis kunnen maken met de natuur.

Dit alles is gebeurd onder de bezielende leiding van Fabian Brökelmann en zijn bedrijf ‘Samenwerkstad’. Fabian heeft de voorbereiding en de uitvoering op zich genomen van 10 tuinwerkdagen, hij heeft adviezen gegeven, initiatieven ontplooid, problemen opgelost, materiaal ingekocht en bovenal een enorm enthousiasme ten toon gespreid.

Fabian heeft vrijwilligers warm gemaakt voor het uitvoeren van een klus in de tuin, hij heeft betrokkenheid gestimuleerd en altijd met de instelling en de uitstraling: ‘straks als ik er niet meer ben, moeten jullie het zelf doen’. Zijn inspanningen waren er constant op gericht om leerkrachten, ouders en kinderen ‘eigenaar’ te laten worden van hun tuin en zich medeverantwoordelijk te voelen voor hun eigen omgeving.

Een bijzonder ervaring, ook voor mij als directeur van de ASV, om te zien hoe je op een goede manier draagvlak creëert.’